Archiv České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Archív Spoločnosti Ježišovej na Slovensku

Archives jésuites de France

Archivio storico della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù

British Jesuit
Archives

Jesuit Archives & Research Center